مدیر محترم آموزشگاه با توجه به بروزرسانی سامانه جامع مهارت، جهت ثبت نام در طرح‌های کانون انجمن‌های صنفی آموزشگاه‌های آزاد کشور، لطفا برای ثبت آموزشگاه خود از فرم زیر اقدام نمایید
توجه داشته باشید که تمام مدیران آموزشگاه‌ها برای بهره مندی از خدمات می‌بایست در سامانه ثبت نام نمایند
سامانه جامع مهارت 1401© نسخه 3.0
توسعه و پشتیبانی: آرکان پرداز